O produkcji.

 Zdolność produkcyjna

Zakład specjalizuje się w produkcji łączników dla inżynierii mechanicznej i kolei.

Przedsiębiorstwo produkuje łączniki dla inżynierii mechanicznej (śruby, nakrętki) dla ogólnej budowy maszyn, w tym wysokowytrzymałe łączniki (klasa wytrzymałości 8.8, 10.9) stosowane w konstrukcjach mostowych i budowlanych (śruby, nakrętki i podkładki dostarczane w komplecie według dokumentów normatywnych), łączniki do górnego łączenia torów kolejowych.

Jako surowiec wyjściowy w produkcji łączników stosowane są stale stopowe i ulepszone.

Jakość produkowanych przez nas wyrobów zapewnia produkcja i kontrola na każdym kroku w pełnym cyklu produkcyjnym: od przygotowania metalu do pakowania i wysyłki towarów.

Zakład posiada certyfikat systemu zarządzania jakością według DSTU – ISO 9001 w systemie UkrSepro, a także certyfikaty zgodności łączników w systemach certyfikacji Ukrainy i innych państw, do których dostarczane są nasze wyroby. Zakład ma korzystne położenie geograficzne z wysoce rozwiniętą siecią dróg i kolei.

Planowa modernizacja parku sprzętu, opanowywanie nowych marek stali, opanowywanie nowych rodzajów łączników, stosowanie importowanych narzędzi technologicznych pozwala zakładowi na produkowanie wysokiej jakości konkurencyjnych łączników należących do różnych klas wytrzymałości, z powłoką galwaniczną i bez niej, pakowane i wysyłane na sztuki lub w większych ilościach.

System zarządzania jakością jest certyfikowany zgodnie z wymogami DSTU ISO 9001-2001.

 Polityka w dziedzinie jakości

Działalność Prywatnej Spółki Akcyjnej „Drużkowska Fabryka Wyrobów Metalowych” prowadzona jest w kierunku poprawy jej sytuacji ekonomicznej w celu wzmocnienia zaufania do niej. Do podstawowych zadań, podporządkowanych tej polityce, należą: poprawa jakości i konkurencyjności łączników z uwzględnieniem koniunktury na rynku wewnętrznym i zewnętrznym, a także efektywne wykorzystywanie wszystkich rozajów zasobów i możliwości technicznych przedsiębiorstwa zgodnie z planem jakości.

Produkcja wyrobów metalowych oraz łączników kolejowych.

Zawsze zadowoleni z współpracy.

Czy mają Państwo życzenia lub pytania dotyczące współpracy? Prosimy o zadanie pytania naszym specjalistom technicznym, wysłanie zgłoszenia.

W GÓRĘ