Cenią sobie Państwo niezawodność połączeń. A my – trwałość relacji.
Cały świat to klocki, my po prostu nie pozwalamy, by się rozsypały.
Odtwarzaj wideo
więcej
O Firmie.
 Największy wiodący producent wyrobów metalowych na Ukrainie.

 

Prywatna Spółka Akcyjna „Drużkowska Fabryka Wyrobów Metalowych” specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych: śrub, nakrętek, nitów dla ogólnej inżynierii mechanicznej, łączników do budowy torów kolejowych, wysokowytrzymałych łączników dla konstrukcji budowalnych i mostowych według dokumentacji normatywnej.

Wyroby wysyłane są dużymi partiami hurtowymi z magazynu w Drużkowce, Kijowie lub przez dealerów.

WIĘCEJ INFORMACJI O FIRMIE
OGLĄDAĆ FILMY
produkcji 88 LAT
Zalety
Certyfikowana jakość
Jakość produkcji odpowiada certyfikatom standardów międzynarodowych ISO 9001.
Nowoczesne technologie
Największy, wiodący producent wyrobów metalowych na Ukrainie.
Produkcja pełnego cyklu
Pełny cykl produkcji, od przygotowania metalu do wyrobu ostatecznego.
9001-2001. test
System zarządzania jakością jest certyfikowany zgodnie z wymogami DSTU ISO 9001-2001. test

Wysokiej jakości produkty sprzętowe i zapięcia kolejowe na Ukrainie

Prywatna Spółka Akcyjna „Drużkowska Fabryka Wyrobów Metalowych” specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych: śrub, nakrętek, nitów dla ogólnej inżynierii mechanicznej, łączników do budowy torów kolejowych, wysokowytrzymałych łączników dla konstrukcji budowalnych i mostowych według dokumentacji normatywnej. Wyroby wysyłane są dużymi partiami hurtowymi z magazynu w Drużkowce, Kijowie lub przez dealerów. Jako surowiec wyjściowy do produkcji wysokowytrzymałych łączników i łączników podwyższonej klasy wytrzymałości stosowane są stale marek 35, 20G2R, 40Ch, 40 CH Select. Technologia produkcji łączników polega na tłoczeniu łączników metodą zimnej obróbki z późniejszą obróbką termiczną w otoczeniu ochronnym w urządzeniu hartująco-odpuszczającym firmy KOHNLE. Sprzęt technologiczny zakładu zapewnia jakość i charakterystyki techniczne łączników. Zakład posiada certyfikat systemu zarządzania jakością według DSTU – ISO 9001-2001 w systemie UkrSepro, a także certyfikaty zgodności łączników w systemie certyfikacji GOST R Standardu Państwowego Rosji oraz w systemie UkrSepto.

Zawsze zadowoleni z współpracy.

Czy mają Państwo życzenia lub pytania dotyczące współpracy? Prosimy o zadanie pytania naszym specjalistom technicznym, wysłanie zgłoszenia.

W GÓRĘ